Harcerski Ośrodek Wodny Harcerski Ośrodek Wodny

baner lewy opp

Informator 2024

baner lewy treminy egzaminow

baner lewy egzamin

Oferta dla dorosłych

Śródroczne kursy na patent Żeglarza Jachtowego

 

Weekendowy kurs żeglarski jest dogodną formą kursu skierowana do osób pracujących i studentów. Jeśli chcesz zdobyć usystematyzowaną wiedzę oraz umiejętności, niezbędne do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa śródlądowego ten kurs jest dla Ciebie.

Kurs weekendowy jest najbardziej kompleksowym rodzajem kursu. Szkolenie obejmuje 6 weekendów zajęć praktycznych uzupełnianych zajęciami teoretycznymi. Kurs jest prowadzony przez instruktorów ośrodka zgodnie z programem Polskiego Związku Żeglarskiego.

Śródroczne kursy na patent Sternika Motorowodnego

 

To doskonała okazja do zdobycia patentu Sternika motorowodnego bez tracenia urlopu, w dogodnym czasie - wiosną lub jesienią. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Biorą w nich udział młodzież oraz dorośli. Zajęcia prowadzone są przez Instruktorów Ośrodka zgodnie z programem PZMWiNW. Patent Sternika Motorowodnego upoważnia do prowadzenia łodzi z napędem mechanicznym (także skuterów wodnych ) o mocy do 60KW (80KM)

Śródroczne kursy na patent Sternika Jachtowego

Kurs prowadzony w systemie mieszanym:

  • tydzień w ośrodku,
  • tydzień na morzu,
  • 4 weekendy w ośrodku.

Kurs skierowany do osób posiadających staż morski powyżej 200 godzin i ukończone 18 lat. W kursach tych biorą udział nasi przyszli sternicy, dlatego dążymy do tego, aby poziom szkolenia stał na najwyższym możliwym poziomie. Jest to szkolenie dla osób, którym nie tylko zależy na zdobyciu samego patentu, ale przede wszystkim na solidnej wiedzy i praktyce żeglarskiej. Szkolenie prowadzone przez naszych najbardziej doświadczonych instruktorów.

Śródroczne kursy instruktorskie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami "Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.".

Nasz ośrodek jako Licencjonowana Szkoła PZŻ organizuje szkolenia instruktorskie według systemu szkolenia instruktorów PZŻ. Zajęcia podczas kursów prowadzą doświadczeni Instruktorzy, oraz Instruktorzy Wykładowcy PZŻ, a także zawodowi pedagodzy, metodycy, psychologowie i nauczyciele.