Harcerski Ośrodek Wodny Harcerski Ośrodek Wodny

baner lewy opp

Informator 2024

baner lewy treminy egzaminow

baner lewy egzamin

Śródroczne kursy instruktorskie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami "Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.".

Nasz ośrodek jako Licencjonowana Szkoła PZŻ organizuje szkolenia instruktorskie według systemu szkolenia instruktorów PZŻ. Zajęcia podczas kursów prowadzą doświadczeni Instruktorzy, oraz Instruktorzy Wykładowcy PZŻ, a także zawodowi pedagodzy, metodycy, psychologowie i nauczyciele.