Podaję gdzie należy zgłosić się celem pobrania miary na marynarki i żakiety klubowe.

Jak podałem na spotkaniu założycielskim właścicielem firmy jest p. Henryk Janota (tel. 608 209 829). Sklep mieści się w Katowicach w budynku "ALTUS". Budynek ten znajduje się między hotelem "KATOWICE" w wydziałem fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Wejście do budynku z prawej strony przy banku PKO BP. W wejściu tym znajduje się pasaż handlowy, a w nim Sklepy Fabryczne "EXTRAGANG". To jest miejsce którego szukacie. W sklepie tym miarę zdejmą pracownicy wszystkim panom członkom klubu. Tel. (+32) 60-30-199, sklep otwarty w godz. 10-20.

Panie muszą zgłosić się do miary żakietów do Bytomia na ul. Łużycką 12 (nad "Stokrotką") tam jest zakład krawiecki "EXTRAGANG", którego właścicielem jest Henryk Janota. Tel. do zakładu (+32) 387-93-71, (+32) 387-93-80, otwarty w godz. 6-16.

Zarówno w sklepie jak i w zakładzie krawieckim personel jest poinformowany o tym, że będą się zgłaszać do miary członkowie klubu żeglarskiego i tak się trzeba zaanonsować.

Do miary trzeba się koniecznie zgłosić najpóźniej do 11.04.2005 r. W przeciwnym razie osoby, które się nie zgłoszą nie będą miały strojów klubowych na otwarcie sezonu w pierwszy długi weekend maja.